Pravila

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (“Narodne novine” broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (“Narodne novine” broj 8/10), Istarska pivovara d.o.o. Buzet, Sv. Ivan Dol 10 donosi
PRAVILA NAGRADNE IGRE
Osvoji motornu pilu Stihl, 2 kašete pive i odvezi sve u karioli!

KLASA: UP/I-460-02/17-01/589
URBROJ: 513-07-21-01/17-3

Buzet, 10. listopada 2017.

Članak 1. PRIREĐIVAČ
Priređivač nagradne igre je Istarska pivovara d.o.o. , Sv. Ivan Dol 10, 52420 Buzet, OIB: 34031012034.

Članak 2. SVRHA NAGRADNE IGRE
Svrha organiziranja i provođenja nagradne igre je promidžba asortimana Istarske pivovare te unaprijeđenje prodaje u prodajnim mjestima Miracolo, Trgovački obrt, Mala Vala 37, Valbandon i Compari 1, obrt za proizvodnju i trgovinu, Valmade 10, Pula.

Članak 3. PODRUČJE I TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra se priređuje na području Istarske županije u svim prodajnim mjestima Miracolo, Trgovački obrt, Mala Vala 37, Valbandon i Compari 1, obrt za proizvodnju i trgovinu, Valmade 10, Pula. Nagradna igra započinje u 00:00 h 01. studenoga 2017. godine i traje do 23:59 h dana 31. prosinca 2017. godine.

Članak 4. PROIZVODI/PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI
Proizvodi/pakiranja koja sudjeluju u nagradnoj igri su:

ARTIKLI (EAN kod komadno boca/limenka/4 pack/6pack)

Favorit boca 0,5 l (3850172101084)
Favorit boca 0,33 l (3850172101107)
Favorit limenka 0,33 l (3850172101046)
Favorit limenka 0,5 lit (3850172101053)
Favorit limenka 0,33 lit 4 x 6 pack ( 5+1 gr ) (3850172200237)
Favorit limenka 0,5 lit 4 x 6 pack ( 5+1 gr ) (3850172200206)
Favorit pivo 5% alc PET, 6 x 1,8 l (3850172200831)
Favorit GOLD 0,2 l nep boca 24×0,2 l (3850172101503)
Favorit GOLD 0,2 l nep boca 4×6-pack 5+1 gr (3850172101527)
Bira PET, 6 x 2 l, 4% alc. (3850172200749)
Favorit boca radler 0,5 l (3850172101428)
Favorit radler PET, 6 x 1,8 l (3850172200886)
Favorit radler 0,2 l nep boca 24×0,2 l -(3850172101602)
Favorit radler 0,2 l nep boca 4×6-pack 5+1 gr (3850172101626)
Istarsko pivo boca 0,5 l (3850172201036)
Istarsko pivo boca 0,33 l (3850172201111)
Istarsko limenka 0,5 l (3850172201234)
Istarsko limenka 0,5 l 6 x 4 pack (3850172201470)
Brav Lowen limenka 0,5 L – 4,0% alc. (3850172200534)
Brav Lowen PET 1,8 L – 3,7% alc. (3850172200503)
Volksbier PET 1,8 L – 3,7% alc. (3850172200619)
Klassen bier PET 1,8 L – 3,0% alc. (3850172200565)
Klassen bier limenka 0,5 L – 3,0% alc. (3850172201449)

Članak 5. NAGRADE I MEHANIZAM NAGRADNE IGRE
5.1. NAGRADE
Ukupan fond nagrada nagradne igre se sastoji od sljedećih nagrada:
NAGRADA BROJ NAGRADA Pojedinačna vrijednost nagrada u kn (uključen PDV)
Motorna pila Stihl 1 4.106,25 kn
Građevinska kolica 1 239,90 kn
Sanduk Istarsko 0,5 l povratna boca (2x) 262,50 kn
Ukupna vrijednost nagradnog fonda ove nagradne igre iznosi: 4.608,65 kn s uključenim PDV-om.

5.2. MEHANIZAM NAGRADNE IGRE
Mehanizam nagradne igre je sljedeći:
Kupovinom ukupnog volumena od 10 L na jednom računu bilo kojih proizvoda iz asortimana Istarske pivovare koji sudjeluju u nagradnoj igri, navedenih u članku 4. ovih Pravila, kupac stječe pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.
Na poleđini kopije računa sudionik nagradne igre ispisuje svoje osobne podatke i to redom:
– Ime i prezime
– Adresa i mjesto stanovanja
– Kontakt broj mobitela ili fiksne mreže
Nakon ispisa osobnih podataka, sudionik nagradne igre na licu mjesta ubacuje svoj račun u označene kutije postavljene uz blagajne prodajnih mjesta Miracolo TO i Compari TO. Priređivač ne preuzima odgovornost za neispravne podatke.
Dobitnici nagrade se izvlače od svih prikupljenih računa, iz kutija postavljenih u prodajnim mjestima.
Nakon izvlačenja dobitnika nagradne igre, sudionik nagradne igre će morati dokazati točnost navedenih podataka uvidom u njegovu osobnu iskaznicu.
Izvlačenje nagrada će biti obavljeno 10. siječnja 2018. godine uz prisustvo tročlane komisije imenovane od strane Priređivača.
Izvlačenje nagrada će biti obavljeno u prostorijama Miracolo marketa Fažana na adresi 43. Istarske divizije 15, Fažana, gdje će nagrada ujedno biti i postavljena, uz prisustvo tročlane komisije imenovane od strane Priređivača.
O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik. Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

5.3. POSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA PREUZIMANJEM NAGRADE
Nagrada koja će biti podijeljena u nagradnoj igri navedena je u članku 5. stavak 5.1 ovih Pravila.
Priređivač je obvezan obavijestiti dobitnika o dobivenoj nagradi u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.
Procedura za preuzimanje nagrada i ostvarivanje prava dobitnika navedena je kako slijedi:
a) dobitnik nagrade će nagradu preuzeti osobno u dogovoru sa Istarskom pivovarom.
Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je obvezan dati na uvid dokaz identiteta koji odgovara podacima navedenima na poleđini kopije računa.
Nagrada se mora preuzeti u roku od 30 (slovima: trideset) dana od primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.
Ako dobitnik u navedenom roku ne podigne nagradu Priređivač će pisanim putem obavijestiti dobitnika te mu odrediti naknadni rok od 8 (slovima: osam) dana za podizanje nagrade. Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi pravo na nju.

Članak 6. PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi punoljetni državljani RH osim zaposlenika Istarske pivovare d.o.o. i zaposlenika tvrtki koje sudjeluju u organizaciji ove nagradne igre te članova njihovih užih obitelji.

Članak 7. POTRAŽIVANJE SUDIONIKA NAGRADNE IGRE
Sudionici u nagradnoj igri nemaju pravo od Istarske pivovare d.o.o. ili ostalih tvrtki koje sudjeluju u organizaciji nagradne igre zahtijevati drukčije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovom Pravilniku. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.
Sudjelujući u nagradnoj igri, svi sudionici prihvaćaju uvjete navedene u ovim Pravilima.

Članak 8. ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA
Priređivač ne preuzima odgovornost u svezi eventualnih sporova oko prava na raspolaganje nagradama.

Članak 9. DODATNA DAVANJA
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s osvojenom nagradom u ovoj nagradnoj igri.

Članak 10. POTVRDE O PRIMITKU NAGRADE
Pri preuzimanju nagrada, dobitnici će potpisati posebne potvrde o primitku nagrada čime prestaju sve daljnje obveze Istarske pivovare d.o.o. prema njima.

Članak 11. PROMOTIVNE DJELATNOSTI OKO NAGRADNE IGRE
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ukoliko postanu dobitnici nagrade, njihovi osobni podaci: ime i prezime, slika, video i audio materijal primanja nagrade i sl., mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez ograničenja.
Sudionici nagradne igre suglasni su da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke navedene u ovoj nagradnoj igri te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovu nagradnu igru.

Članak 12. NEPREUZETE NAGRADE
Ukoliko nagrada nije podignuta u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, Istarska pivovara d.o.o. će postupiti sukladno članku 15. iz Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 13. MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE
U slučaju djelovanja više sile, Istarska pivovara d.o.o. može prekinuti nagradnu igru i ranije nego je ovim Pravilnikom predviđeno.

Članak 14. OBJAVA DOBITNIKA
Rezultati izvlačenja, odnosno dobitnici svih podijeljenih nagrada biti će objavljeni na web stranici www.istarska-pivovara.hr i facebook stranici https://www.facebook.com/istarskopivo/ najkasnije osam dana po završetku izvlačenja dobitnika.

Članak 15. NADLEŽNOST SUDA
Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici su suglasni s ovim pravilima. U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Pazinu.

Članak 16. PRAVILA NAGRADNE IGRE
Informacije o nagradnoj igri potrošači mogu pronaći na
a) internetskoj stranici www.istarska-pivovara.hr
b) promotivnim materijalima nagradne igre izloženim na prodajnim mjestima
c) facebook stranici Istarskog piva www.facebook.com/Istarskopivo/
PRAVILA NAGRADNE IGRE bit će objavljena prije početka same nagradne igre na facebook stranici www.facebook.com/Istarskopivo/ i www.istarska-pivovara.hr

U Buzetu, 10. listopada 2017.godine

Istarska pivovara d.o.o.